top of page

ชา-

ชาไต้หวัน No. 12 (Jin Xuan), Taiwan Tea No. 18 (Hongyu), Qingxin Oolong, Daye Oolong, Tieguanyin, Assam Black Tea
bottom of page